бодил

(ноктите – изрязани, нали?)

Archive for юли, 2016

Защо бизнесът би подкрепил кауза или каква е каузата на каузите?

Posted by late в 26.07.2016

На този свят нищо не се прави просто така. Просто така – от любов, вяра и убеденост, действат само донкихотовците. Бизнесът прегръща кауза премерено, обмислено, изгодно. Цената за прегръдката му е личната полза.

Донкихотовците и каузите говорят на един език, живеят един живот, дишат с едни дробове. Сприятеляването с бизнеса е предизвикателство за каузите. Каузата на каузите. В която те се впускат с жар, по донкихотовски, но и с мисъл – за да бъдат по-близо до бизнеса, който искат да приласкаят в нежната си прегръдка.

Когато каузата срещне бизнеса, тя влиза в неговите обувки и заговаря на неговия език. Думите й са ясни и конкретни. Целенасочени. Предложенията й – оплетени в символен капитал. Валутата в нейното царство.

Въпреки различните земи, от които идват, каузата и бизнесът имат обща парична единица. Имиджът. Когато бизнесът прегърне кауза, имиджът му нараства. Защото лицето му придобива човешки облик, а сърцето му започва да тупти с честотата на човешкото.

Клиентите му забелязват промяната и все по-често консумират услугите и продуктите му. Едновременно с това – с охота разказват за очовеченото лице на бизнеса на приятелите си. Превръщат се в негова ходеща реклама. При това – безплатна и безвъзмездна. Обвързана с кауза.

Увеличеният брой потребители води до увеличени продажби, а те – до увеличени приходи. Заветната цел на бизнеса. След която следва – подобно ефекта на доминото – нарастване на пазарния дял, прииждане на нови партньори и мотивирани служители. Завладени от очовечения поглед на бизнеса. Породен от една прегръдка. С кауза.

Ако Вие сте представител на компания, която е направила избора да участва в процеса на промяната в името на по-хуманно и акцентиращо върху отделния човек общество, може да подкрепите каузата „Домашни грижи за възрастни и болни хора“, по някои от следните начини:

  • Чрез дарение по банков път

Не бива да се пропуска фактът, че фирмите – дарители се ползват от данъчни преференции в размер на 10 % от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

  • Чрез маркетингово обвързване с кауза

Стратегията на Вашата компания може да бъде разширена в посока обвързване със социална кауза на принципа на споделената стойност. По този начин Вие имате възможността да обвържете продуктите и услугите, които произвеждате и разпространявате, с подкрепената от Вас кауза, удовлетворявайки непрекъснато нарастващото търсене на подобен вид продукти. Част от Вашите приходи биха могли да бъдат дарявани за избраната от Вас кауза, чрез произвежданите от Вас продукти, предлагани на пазара с обозначение, на специално място и или под различна, удобна за Вас, форма. Това е един надежден начин да привлечете вниманието на клиенти, партньори и медии.

  • Дарение по ведомост

За много хора трудовото възнаграждение е основният или единствен доход. Въпреки това, те може би искат да правят добро – да даряват част от сумата, която получават, за благотворителна кауза. Ако Вие сте работодател, едно добро предложение за партньорство с „Каритас“ е именно дарението по ведомост. Може да предложите на своите колеги и служители да подкрепят каузата, отделяйки средства за нея всеки месец. Не се изискват усилия – счетоводният отдел на Вашата компания би могъл да изготви необходимите документи. Освен данъчното облекчение (5% за физически лица), Вие и Вашите служители печелите още един добър повод да се гордеете с екипа – правенето на добро сплотява, предизвиква усмивки и стопля както хората в нужда, така и даряващите.

Благодарим ви, че помагаме заедно!

Posted in разни | Leave a Comment »

в часа на синята мъгла

Posted by late в 22.07.2016

1

Posted in щрак щрак щрак | Leave a Comment »

в настоящата секунда

Posted by late в 21.07.2016

уморено умората уморява мислите, уморени, притихнали, скупчени в уморения отрязък на настоящата секунда.

Posted in разни | Leave a Comment »

разбирам (речникова поезия)

Posted by late в 12.07.2016

разбирам филма. разбирам урока.
разбирам какво ме чака.
разбирам от книги.
разбирам. усещам, долавям.
няма да разбереш кога ти е изваден зъбът.
не упорствам излишно,
разбрахме се,

то се знае.

Posted in речникова поезия | 1 Comment »

от серията „автопортрети“

Posted by late в 11.07.2016

8

Posted in автопортрети, щрак щрак щрак | Leave a Comment »